Wie zijn wij?

Met heel verschillende achtergronden en werkplekken streven initiatiefnemers Laura Batstra en Wim Venema onafhankelijk van elkaar al jaren hetzelfde doel na: iets betekenen voor kwetsbare kinderen in onze samenleving. Laura doet dat vanuit haar werk bij de afdeling Pedagogiek van de universiteit Groningen en Wim doet dat door zijn muzieklessen toegankelijk te maken voor alle kinderen, ook degenen met weinig geld of veel gebruiksaanwijzingen.

Samen bedachten ze het plan voor het opstarten van een project om klassikale kinderfeestjes te stimuleren. Met hulp van oudere muziekleerlingen van Wim en promovendi van Laura organiseerden ze een aantal klassenfeestjes voor hun eigen kinderen.

De reacties: ‘Dit is het leukste feestje wat ik ooit gehad heb’ en ‘Ik was nog nooit op een feestje uitgenodigd en ben zoo blij’ waren overtuigend genoeg om verder te gaan.

Om het effect van klassenfeestjes op sociale uitsluiting in de schoolcontext te evalueren, werd de ervaren onderzoeker Marc Conradi aangetrokken. Marc was gelijk enthousiast en na enige tijd hadden we subsidie van Stichting Kinderpostzegels gerealiseerd. Met deze subsidie hebben we onderzoek kunnen doen en een draaiboek gemaakt dat je gratis kunt downloaden om tips en ideeën op te doen voor het geven van een klassenfeest. Met een basisschool werden een aantal afspraken gemaakt om gedurende één schooljaar feestjes te organiseren in partycentrum de Halte in Niekerk. Tot slot hebben we Elin Victore Hondebrink benaderd om het project meer onder de aandacht te brengen.

Marc Conradi interviewde voor, tijdens en na het proefjaar de leerkrachten van de deelnemende klassen, om het eventuele effect van de feestjes op de sfeer in de klas en op de buitenbeetjes te onderzoeken. Ouders en kinderen merkten weinig tot niks van dit onderzoek.

Ons team

Wim Venema, Laura Batstra en vrijwilliger Wietse de Haan (vlnr)

Marc Conradi

Fotograaf Joop van der Meer maakte de meeste foto's voor deze site (behalve deze dan)

Elin Victore Hondebrink